Aktualności - Informacja o darowiźnie składnika majątku ruchomego

W dniu 28 listopada 2023 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków przekazał składnik majątku ruchomego w ramach darowizny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023, poz. 2303), zgodnie z § 39 ww. rozporządzenia Zespołowi Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie al. Gen. Skrzyneckiego 12 30-363 Kraków samochód osobowy marki Skoda Fabia II o nr. rej. KR 9L326 nr inwentarzowy WI-7/74/741-9/2016.