Aktualności

Życzenia Wielkanocne

28 mar 2024

Zamknięcie Punktu Obsługi Interesantów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Tarnowie

01 mar 2024

Z dniem 01 marca 2024 roku, informujemy o zamknięciu Punktu Obsługi Interesantów w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Informacja o darowiźnie składnika majątku ruchomego

11 gru 2023

W dniu 28 listopada 2023 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków przekazał składnik majątku ruchomego w ramach darowizny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023, poz. 2303), zgodnie z § 39 ww. rozporządzenia Zespołowi Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie al. Gen. Skrzyneckiego 12 30-363 Kraków samochód osobowy marki Skoda Fabia II o nr. rej. KR 9L326 nr inwentarzowy WI-7/74/741-9/2016.

Otwarcie Punktu Obsługi Interesantów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Tarnowie

12 wrz 2023

W dniu 11.09.2023 r. w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie al. Solidarności 5-9, został otwarty Punkt Obsługi Interesantów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Przemysław Rzodkiewicz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Ryszard Pagacz Wicewojewoda Małopolski oraz Izabela Gądek Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Z punktu będą mogli korzystać zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej z Tarnowa i okolic. Konsumenci będą mogli przekazać informacje o stwierdzeniu lub podejrzeniu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych lub o niewłaściwej jakości, a przedsiębiorcy będą mogli np.: składać wnioski o kontrolę artykułów rolno-spożywczych oraz świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich i wywożonych do krajów trzecich, zgłosić prowadzenie lub zaprzestanie działalności, złożyć wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina, złożyć wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców oraz uzyskać informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

 

Punkt Obsługi Interesantów w Tarnowie jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do  godz. 14:00, VIII piętro pokój 804.

 

                                                                    

Realizacja projektu z UE

27 lip 2023

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kontrola graniczna jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadzór rynku” w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 49 060,00 EUR

Dofinansowanie projektu z UE: 198 354,35 PLN

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych i kontroli bezpieczeństwa z uwzględnieniem dodatkowego personelu i jego szkoleń oraz infrastruktury.

Planowane efekty Projektu to:

- zapewnienie mobilności w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli granicznych poprzez nabycie nowego samochodu służbowego

- zapewnienie efektywności pracy pracowników w celu funkcjonowania kontroli granicznych

Informacja dotycząca V Europejskiego Dnia Przeciwdziałaniu Włamaniom do Domów

23 cze 2023

 

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów jest organizowany z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości,

działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE.

Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

Zachęcamy do podjęcia w okresie poprzedzającym wakacje - oraz w ich czasie - działań wpisujących się w cele V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, w tym do upowszechnienia na poziomie lokalnym informacji na temat ww. przedsięwzięcia.

Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN (https://eucpn.org/).

W chwili dostępnej jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań na adres strony: (https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL paper%20domestic%20burglary.pdf).

Uruchomienie Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

20 kwi 2023

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych  w Krakowie w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do zapoznania się z nowym programem dostępnym na stronie internetowej www.rybactwo.gov.pl i śledzenia informacji nt. programów w mediach społecznościowych jak również na kanale You Tube MRiRW, do play-listy WSPARCIE RYBACTWA.

Program ten jest kontynuacją wsparcia udzielnego sektorowi rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 do 2020.

Wsparcie dla sektora rybackiego wdrażane będzie w ramach czterech priorytetów:

Priorytet 1

Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych - ponad 314 mln EURO.

Priorytet 2

Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, tym samym przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii - ponad 304 mln EURO.

Priorytet 3

Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich oraz sektora akwakultury - 67 mln EURO.

Priorytet 4

Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów - 2 mln EURO.